T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

 

 

 
 


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 
 

 

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun Sunum Dosyası 
(1/7/2005 Tarih ve 25868 Sayılı R.G.)


 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Askı İlanı
 

 Kütahya İl Genel Meclisi’nin 03.03.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gümele Köyü, Alanucu Mevki, K22b05d4a pafta, park alanı olan 3294 numaralı parsel ve yaya yolunun "konut alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, devamı...


1 2 3 4 5 6


Site toplam 751.872 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 18 kişi geziyor.


Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 KÜTAHYA
Telefon:+90 274 271 34 82 -83-84, Faks: +90 274 271 34 80, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması