T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

  

 


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 İmar Müdürlüğü askı ilanı
 

 İlimiz, Tavşanlı İlçesi, Merkezyeniköy Köyü, Köyiçi Mevkii, I22C12C Pafta 136 ada, 59 ve 60 numaralı parsellerde “Konutdışı kentsel Çalışma Alanı Süt İşleme Tesisi”ne ilişkin


 Askı İlanı
 

 

Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” Hükümlerinin “3.4.Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”


1 2 3 4 5Alipaşa Mah Lise Cad No:2 43100 / KÜTAHYA
Telefon:+90 274 223 63 33, Faks: +90 274 223 31 60, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması