T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

 

 

 
 


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Askı İlanı
 

 Kütahya İl Genel Meclisi’nin 03.03.2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gümele Köyü, Alanucu Mevki, K22b05d4a pafta, park alanı olan 3294 numaralı parsel ve yaya yolunun "konut alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, devamı...


 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Duyuru
 

 Hijyen Eğitim Yönetmeliği için tıklayınız..


 Emlak İstimlak Müdürlüğü Duyuru
 

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı hakkında....


 İmar Müdürlüğü Askı İlanı
 

 Kütahya İl Genel Meclisi’nin 21.11.2014 tarih ve 225 sayılı Kararı ile kabul edilen, Merkez İlçe, Ahiler Köyü, Tavşantepe Altı Mevkii, J24a25b3 pafta, 109 ada, 10 nolu parselde “Akaryakıt-LPG ve Servis İstasyonu Alanı”na ilişkin...


1 2 3 4 5


Site toplam 740.225 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 10 kişi geziyor.


Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 KÜTAHYA
Telefon:+90 274 271 34 82 -83-84, Faks: +90 274 271 34 80, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması