T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

 

 

 
 


Bulunduğunuz Yer: İhaleler

 İhaleler
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

13.11.2014 - 

Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara  göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.


13.11.2014 - 
 İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan , aşağıda, cinsi , modeli ve muhammen bedeli belirtilen araçlar , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.


04.12.2014 -  

İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan , aşağıda, cinsi , modeli ve muhammen bedeli belirtilen araçlar , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
25.12.2014 -  Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.25.12.2014 -  İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan ,  aşağıda, cinsi , modeli ve muhammen bedeli belirtilen araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.


25.12.2014 -  Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmaz şartnamesinde belirtilen esaslara göre 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
25.12.2014 -  

Kütahya İli, Merkez İlçe, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 1026 ada, 47 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığına İl defterdarlığınca ortaokul yapmak üzere tahsis edilmiş olup; okul alanı içerisinde bulunan boş ve atıl olan prefabrik yapıların yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında yıkım işi ihalesi sonrası yer tespitine müteakip 10 (On) gün içersinde tamamlanmak kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü yapılacaktır.


25.12.2014 - 

M

ülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmaz şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.


Bu içerik toplam 34.607 kez gösterildi, Site toplam 714.389 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 5 kişi geziyor.


Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 KÜTAHYA
Telefon:+90 274 271 34 82 -83-84, Faks: +90 274 271 34 80, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr