T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

  

 


Bulunduğunuz Yer: İhaleler

 İhaleler
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


17.07.2014 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine  ait, İlimiz Tavşanlı İlçesi, Durak Mahallesi, İstasyon Caddesi, 260 ada, 13 parselde kayıtlı İlçe Özel İdare İşhanı 1. ve 2. katındaki dükkânların kiraya verilmesi işi

04.09.2014 - 1 adet Doğal Mineralli Su Arama Sahası, 1 adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası ve 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ihale edilecektir.

04.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, ekte yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara  göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi

04.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, ekte yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmaz şartnamesinde belirtilen esaslara  göre 6 (Altı) yıllığına kiraya verilmesi işi

11.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmaz şartnamesinde belirtilen esaslara göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi

11.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara göre 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi

11.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi

18.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara  göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi

18.09.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara  göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi;

02.10.2014 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmaz şartnamesinde belirtilen esaslara göre 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

09.10.2014 - İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan , aşağıda, cinsi , modeli ve muhammen bedeli belirtilen araçların , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 
Alipaşa Mah Lise Cad No:2 43100 / KÜTAHYA
Telefon:+90 274 223 63 33, Faks: +90 274 223 31 60, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr