T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

 
 Bulunduğunuz Yer: İhaleler

 İhaleler
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

20.08.2015 - İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan , aşağıda, cinsi , modeli ve muhammen bedeli belirtilen araçlar ve ihtiyaç fazlası malzemeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

27.08.2015 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara  göre 1 (Bir) yıl 4 (Dört) aylığına kiraya verilmesi işi

03.09.2015 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

17.09.2015 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesinde tapunun 83 pafta, 623 ada; 171, 174(park ve yol ile tevhid ve terk edilmesi neticesinde oluşacak parsel numarası dikkate alınacaktır), 126 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 2.742,80 m2 yüzölçümlü arsalar karşılığında İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mahallesi 2993 ada, 12 parselde kayıtlı 6.621,09 m2 yüzölçümlü alana 2 blok halinde 20 daire yapım işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.17.09.2015 - Tavşanlı Ovacık Köyü, Aliköy, Dümrekorta Köyü Ulaşım Yollarına Menfez Yapım işi, K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi (Açık İhale Usulü) ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.

01.10.2015 - Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, idari teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.


Bu içerik toplam 38.952 kez gösterildi, Site toplam 841.143 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 334 kişi geziyor.Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 KÜTAHYA
Telefon:+90 274 271 34 82 -83-84, Faks: +90 274 271 34 80, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr