T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 

E-DERGİ 37.SAYI 
 Bulunduğunuz Yer: İhaleler

 İhaleler
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

28.04.2016 - Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.’den - Mülkiyeti şirketimize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacaktır. Ancak Şirketimiz ihale kanununa tabii değildir.

12.05.2016 - 

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 6 adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası ve 14 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.05.05.2016 -  
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait; aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın, şartnamelerinde belirtilen esaslara göre 24/06/2018 tarihine kadar kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
02.06.2016 -Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamelerinde belirtilen esaslara göre 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Bu içerik toplam 44.337 kez gösterildi, Site toplam 1.005.000 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 14 kişi geziyor.
Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 KÜTAHYA
Telefon:+90 274 271 34 82 -83-84, Faks: +90 274 271 34 80, E-posta: iletisim@kutahyaozid.gov.tr