Kütahya İl Genel Meclisi’nin 08.01.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Simav ilçesi, Yeniköy/Fatih Köyü, 402 ada, 55, 56 ve 57 numaralı parsellerde yaya yolunun kaydırılmasına yönelik hazırlanan UİP-12068,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 23.01.2019-22.02.2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.