Kütahya İl Genel Meclisi’nin 06.07.2018 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Çavdarhisar ilçesi, Ağari köyü, Balaban Çayırı  mevkii, 80 ada 50 ve 77 numaralı parsellerde, "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına" ilişkin NİP-34057 plan işlem numaralı,  1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-34058 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 20.07.2018-20.08.2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.