Kütahya İl Genel Meclisi’nin 06.07.2018 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Merkez ilçesi, Ağaç köyü, 118 ada 103 numaralı parselde, Turizm Tesis Alanına (Otel Alanı)" ilişkin NİP-34055 plan işlem numaralı,  1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-34056 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 20.07.2018-20.08.2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.